En dårlig ferie er en ferie med skimmelsvamp

Skimmelsvamp trives bedst i fugtige omgivelser som for eksempel i huse, hvor der kan være bygningsfejl eller bygningsproblemer og de kan også fremkomme efter vandskader, hvis det ikke lykkedes at få tørret området tilstrækkeligt og udluftet. Skimmelsvamp kan også opstå grundet dårlige boligvaner eller levevaner som for eksempel at ikke lufte ud i rummene og huset. Nogle skimmelsvampe udgiver sporer i luften og når disse indåndes, kan de skade lunger og vejrtrækningen – og disse sporer kan fremkalde kroniske lungeproblemer og astma samt allergi. Skimmelsvamp kan også opstå hos svækkede eller syge mennesker, hvor det er nemmere at angribe immunforsvaret og personen ikke er særlig modstandsdygtig.

Skimmelsvamp sætter sig overalt

Man kan forebygge skimmelsvamp i sit hjem ved at undgå en luftfugtighed på under 75% og sørge for at dagligt lufte ud i husets forskellige rum. Naturligvis skal man også sørge for at holde hygiejnen i orden ved at gøre rent og holde overflader rene, således skimmelsvampen ikke har gode levevilkår. En god ide er blandt andet at anvende desinfektionsmidler i køkken og på badeværelserne. Man må dog ikke glemme at skimmelsvamp også har positive egenskaber. Nogle skimmelsvampe anvendes i forbindelse med produktionen af nogle fødevare. Skimmelsvamp anvendes i produktionen af Roquefort osten, der stammer fra Frankrig samt den skønne Stiltonost fra England. To oste med ædle gamle traditioner, der ikke kunne produceres uden skimmelsvamp. Gråskimmel anvendes blandt andet også til produktionen af vin idet skimmelsvamp er med til at danne en ædel råd hos druer således de kan anvendes til vin. Skimmelsvamp har dermed både positive og negative sider og den vi nok er mest kendt med er den skimmelsvamp man opdager i sit hjem og som kan forårsage alvorlige helbredsproblemer. Husk derfor at lufte ud, holde luftfugtigheden nede i hjemmet og sørg for en hygiejnisk rengøring på badeværelser og i de rum, hvor der blandt andet befinder sig madvarer.